Meer Bewegen voor Ouderen

Het is bekend, dat de Nederlandse bevolking “vergrijst”. Een steeds groter deel van de bevolking gaat tot de categorie “ouderen” behoren. Het begrip “ouderen” is aan het veranderen. Mensen boven de 55 jaar willen namelijk nog niet gezien worden als bejaarden, die zich terugtrekken uit het maatschappelijk leven. Voor het behoud of verbeteren van de vitaliteit en de conditie is het “Meer Bewegen Voor Ouderen” opgezet. Hierbij wordt in groepsverband een aantal oefeningen gedaan ter bevordering van:

  • Spierkracht
  • Lenigheid
  • Reactievermogen
  • Evenwicht
  • Ademhaling
  • Ontspanning
  • Houding
  • Sociaal contact

Het doel van deze oefeningen is het behouden van de zelfredzaamheid, waarbij het sociale contact een belangrijke plaats inneemt.

Donjon 2
Opgeven Fysiobalans Corry Muller
Tel: 06 41209806
Per les € 4,00 betaling per maand
maand opzeg termijn
Maandagochted en woensdagochtend
van 10.30 uur t/m 11.15 uur