Ontspanningsles

de ontspanningsles is een laagdrempelige,methode om bewust te worden van aanwezige spanningen, zowel lichamelijk als geestelijk.

Periodes van spanning, ziektes en ongevallen of gewoon de druk van het dagelijks leven kunnen invloed hebben op de manier waarop we met onszelf omgaan. Tijdens een stressvolle periode, willen we wel eens “een tandje bijzetten” om het vol te kunnen houden. Vaak blijven we naderhand op dat hogere niveau van spanning functioneren, zonder dat we dat in de gaten hebben. Deze hoge spanning kan een voedingsbodem zijn voor allerlei klachten en problemen, die vaak onbegrepen zijn.

Wat doet ontspanningsles ?

De les leert u om bewust te worden van de aanwezige spanningen en te bepalen of dit efficiënte, nuttige spanning is, of dat dit een ”spanning” is. Door middel van bewegings-, adem- en aandacht plaatsing leert u dit waarnemen en u zelf dieper te ontspannen. Samen met de therapeut wordt gezocht naar een vorm waarbij voor u een duidelijk en concreet waarneembare ontspanning ontstaat.

Werkwijze

De les start met een sessie van 2 bijeenkomsten. De bewegingen zijn eenvoudig en in principe door iedereen uit te voeren. Ze sluiten nauw aan bij normale houdingen en bewegingen in het dagelijkse leven. De keuze van de instructies wordt bepaald door uw mogelijkheden en uw reactie op de vooraf gaande oefeningen en verloopt niet volgens vooropgezet schema. Tijdens de 2 sessies wordt duidelijk of uw klachten/problemen spanningsgebonden zijn.
Indien er indicatie is dat voortzetting van les zinvol is, kunnen er vervolg sessies worden afgesproken. Indien het niet lukt om resultaat te voelen van een beweging of als de klachten niet reageren op de lessen, zal de behandeling worden stop gezet. Dit voorkomt onnodig doorbehandelen.

Voor wie is de ontspanningsles?

Het verminderen van onnodige spanning leidt tot een verbetering van functioneren en een verhooging van welbevinden en kwaliteit van leven. Deze effecten hebben een zeer brede toepassing en zijn van grote betekenis bij werkhervatting.
Daarnaast wordt het toegepast bij vier categorieën van gezondheidsproblemen:

  • Spanningsgerelateerde problemen: zoals hyperventilatieklachten en gespannenheid, maar ook vermoeidheid, hoofdpijn,
    slaapproblemen, burn-out.
  • Psychische problemen: vooral bij angst, maar ook depressie, fobieën, paniek, traumaverwerking.
  • Functionele problemen van houding, adem, stem en beweging: zoals rug- en nekklachten en ademproblemen, maar ook scoliose, verbetering rompbalans, chronische pijn, RSI (CANS) wihplash, stemproblemen
  • Spanningsproblemen met specifieke somatische oorzaak: klachten bij hart- en longpatiënten, maar ook bij mensen met neurologische of inwendige orgaan problemen.

Naast individuele behandeling is ook deelname aan groepslessen mogelijk.

/a>